• DISCLAIMER

Disclaimer

De verstrekte informatie op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

PL-Audio, alsmede overige leveranciers van informatie aan deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

PL-Audio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door PL-Audio worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van PL-Audio.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

De informatie mag uitsluitend door afnemer zelf worden gebruikt.

Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Afnemer is verplicht aanwijzingen van PL-Audio omtrent het gebruik van informatie op te volgen.

Het Nederlands recht is van toepassing.

PL-Audio Benelux
Grotestraat 69c
5141 JN Waalwijk

+31 (0) 416 – 33 14 13
info@pl-audio.nl